Acitviteiten

Koffie & Soep momentje

Dinsdag  09.30 - 11.30
Donderdag  17.00  -  19.00
Wekelijks Soep momentje

2 begeleidingsuren op onze locatie in Nijmegen
Donderdags  15.30  -  18.30

We bieden precies aan wat jij nodig hebt en wanneer jij het nodig hebt. Wij werken vanuit een holistisch perspectief waarin jij voorop staat.

“Bos , sport, water... dit maakt het gesproken woord voor even overbodig!